<aside> 👌 Strip Your Deep Secret with #nude See Your Naked Soul with #nude-repo

</aside>

#nude là một kênh chat thuộc Discord Server Sân Chơi Giới Trẻ dành cho các bạn trẻ sáng tạo (hoặc hơi sáng tạo) tìm kiếm nơi để được thú nhận, tiết lộ, chim lợn, sân si về cuộc sống - công việc, nét căng không che.

Ở #nude, chúng tôi chào đón bạn-nguyên-bản-nhất, chào đón những yếu mềm, những rung động bản năng, hay những băn khoăn.

Chọn concept "trần trụi", bạn được lắng nghe bạn, chân thật nhất.

#nude có gì? Chúng tôi sẽ đăng confession ở #nude. Bạn có thể gửi confession cho chúng tôi, về bất cứ chủ đề gì: công việc, cuộc sống, tình yêu, một cú lừa,... Chúng tôi đặt sự tôn trọng bạn và các quyền của bạn làm tiêu chí số 1 khi quản lý thông tin.

#nude có repo các tài liệu về chăm sóc sức khỏe tinh thần. Cập nhật đều với wholesome content.

Kênh được quản lý bởi Design 101

❗ Hướng dẫn sử dụng #nude

Bước 1: Chia sẻ câu chuyện của bạn (confession) sau khi đã đồng ý với các điều khoản, quy định của #nude Bước 2: Theo dõi tiến độ và tình trạng confession của bạn Bước 3: Nếu confession của bạn được duyệt. Truy cập #nude trên server để theo dõi


⚠️ Quy định của #nude

  1. Đảm bảo tất cả các Quy đinh và chính sách của Sân Chơi Giới Trẻ
  2. Tuyệt đối bảo mật danh tính & bảo vệ danh tính dưới mọi hình thức
  3. Tuyệt đối bảo toàn nội dung confession, không chỉnh sửa hay gắn thiên kiến vào confession dưới mọi hình thức
  4. Ban quản trị (BQT) không chịu trách nhiệm với mọi nội dung của các confession
  5. Việc đăng tải confession chỉ phản ánh quan điểm của người viết confession, không phản ánh quan điểm của người chịu trách nhiệm đăng tải
  6. BQT không can thiệp vào nội dung trao đổi dưới các confession trừ khi nó vi phạm điều (1.)
  7. Sự sao chép hoặc đăng tải lại confession ở bất kỳ đâu cần được thông báo trước với BQT

Self Care Resources Repo - Thư viện chăm sóc bản thân

Powered by Fruition