<aside> 💡 Chào bạn! Đây là hướng dẫn tham gia Sân Chơi Giới Trẻ. Hãy dành 1 phút đọc để có trải nghiệm vui chơi thoải mái nhé!

</aside>


👀 Sân Chơi Giới Trẻ là gì?

Sân Chơi Giới Trẻ - điểm đến cho người trẻ về các chủ đề đương đại: văn hoá đại chúng; nghệ thuật; tư duy thiết kế; các lĩnh vực sáng tạo; định hướng sự nghiệp; thiết kế xã hội; các ý tưởng cấp tiến... Cộng đồng của chúng tôi bao gồm các chuyên gia, nghiên cứu sinh, sinh viên, nhà thiết kế trong và ngoài nước ở đa dạng lĩnh vực.

Sân Chơi được quản lý bởi Design 101.


👋 Mở khoá nội dung & làm quen với Sân Chơi!

<aside> 💡 Để bắt đầu có thể đọc nội dung và tham gia thảo luận ở SCGT, đừng quên thả reaction logo Design 101 vào thông báo đầu tiên ở kênh #get-started.

</aside>

Giao diện Discord của server Sân Chơi Giới Trẻ

Giao diện Discord của server Sân Chơi Giới Trẻ

<aside> 💡 Sân chơi bao gồm 3 thành phần chính: (1) - Cột bên trái bao gồm các kênh nội dung của Sân Chơi. (2) - Cột giữa là nội dung trao đổi của từng kênh nội dung. (3) - Cột bên phải là các thành viên đang online của Sân Chơi.

</aside>

Powered by Fruition