<aside> 💡 Chào bạn! Đây là hướng dẫn tham gia Discord Server truyenkedemkhuya. Hãy dành 5 phút đọc để có trải nghiệm vui chơi thoải mái nhé!

</aside>


👀 truyenkedemkhuya là gì?

Times New Roman + Times Now

Times New Roman + Times Now

Tiền thân là Sân Chơi Giới Trẻ - điểm đến cho người trẻ về các chủ đề đương đại: văn hoá đại chúng; nghệ thuật; tư duy thiết kế; các lĩnh vực sáng tạo; định hướng sự nghiệp; thiết kế xã hội; các ý tưởng cấp tiến... Cộng đồng của chúng tôi bao gồm các chuyên gia, nghiên cứu sinh, sinh viên, nhà thiết kế trong và ngoài nước ở đa dạng lĩnh vực.

Sử dụng concept là những câu chuyện kể giữa đêm khuya, chúng tôi muốn hướng tới sự đồng cảm với những trăn trở đương đại nói chung của những người trong cùng ngành. Ai mà chẳng có lúc từng thao thức đúng không? Tr-uyện, là bởi vì chúng tôi dài dòng.

truyenkedemkhuya có gì:

Server được quản lý bởi Design 101


👋 FAQ

Powered by Fruition