Design 101 là một studio thiết kế bao gồm 01 senior designer, 01 researcher và 01 software engineer.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết kế thông minh:

<aside> 👌 Bạn muốn nhận credential và làm việc với Design 101? [email protected] / +84-962948698

</aside>

Design 101 đã & đang làm gì?

✔️ Đã

Design 101 đã tổ chức 24 khoá học thiết kế uy tín hàng đầu Việt Nam: tư vấn, kết nối hàng trăm nhà thiết kế ở cả 2 miền Nam Bắc. Thông qua hoạt động đào tạo, chúng tôi đang sở hữu mạng lưới các nhà thiết kế - các studio thiết kế hàng đầu Việt Nam. Để lan toả giá trị giáo dục của Design 101 mạnh mẽ hơn, chúng tôi quyết định ngừng khoá học vào giữa 2019 để chuyển hoàn toàn phương thức hoạt động như một Design Studio. Chúng tôi đã thực thi nhiều dự án thiết kế đem lại những chuyển mình quan trọng cho nhiều tên tuổi ở các lĩnh vực FMCG, bán lẻ thời trang Hà Nội & TP. HCM.

✔️ Đang

Powered by Fruition